“Asigurarea, recuperarea si dezvoltarea capacitatilor intelectuale, precum si o pregatire profesionala care sa asigure integrarea tinerilor cu CES in societate”